1. Databescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende teksten bieden een simpel overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over databescherming kunt u terecht bij onze databeschermingsverklaring onder deze tekst.

Dataverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor dataverzameling op onze website?

De dataverwerking op deze website wordt gedaan door de websitebeheerder. U kunt zijn contactinformatie vinden in het impressarium op deze website.

Hoe verzamelen we uw data?

Uw data wordt allereerst verzameld doordat u ons deze informatie geeft. Dit kan bijvoorbeeld data zijn die u in het contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit betreft voornamelijk technische data (zoals internetbrowser, besturingssysteem of bezoektijd). Deze data wordt automatisch verzameld wanneer u onze website betreedt.

Waar gebruiken we deze data voor?

Een deel van de data wordt verzameld om te zorgen dat de website zonder fouten werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw data?

U heeft het recht om gratis inzage te krijgen in de oorsprong, ontvanger en doel van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze data te eisen. Hiervoor, alsook voor verdere vragen over databescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met het adres in het impressarium. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichtautoriteit.

Analysetools en toold van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt veelal via cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse, of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt gedetailleerde informatie hierover vinden in de volgende databeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in de databeschermingsverklaring.2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Databescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg serieus. We behandelen uw persoonlijke data vertrouwelijk en volgens de juridische databeschermingsreguleringen, alsook volgens dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke data is data waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke data we verzamelen en waar we die voor gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welke doeleinden dit gebeurt.

We willen u erop wijzen dat datatransmissie op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsgaten kan hebben. Het is niet mogelijk om data volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Opmerking over verantwoordelijk orgaan

Het verantwoordelijke orgaan voor databescherming op deze website, is:

Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen

Telefoon: 004924199123283
E-mail: info@reinhart-wholesale.com

Het verantwoordelijke orgaan is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van dataverwerking (zoals namen, e-mailadressen, etc.).

Annulering van uw instemming tot dataverwerking

Veel dataverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke instemming. Uw kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele notificatie via e-mail voldoende. De wettigheid van de dataverwerking tot aan de intrekking van instemming wordt niet wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht op beroep bij de verantwoordelijke toezichtautoriteit

In het geval van overtredingen van de databeschermingswet, heeft de getroffen persoon het recht beroep te doen op de verantwoordelijke toezichtautoriteit. De bevoegde toezichtautoriteit voor databescherming is de staatsdatabeschermingscommissaris van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met databeschermingsofficieren en hun contactinformatie kan worden gevonden via: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op dataoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de data die wij automatisch verwerken op basis van uw instemming of ter vervulling van een contract, aan u of een derde partij te laten overdragen in een normaal, machine-leesbaar formaat. Als u de directe overdraging van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij eist, vindt dit alleen plaats in de mate dat dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Voor de veiligheid en om de transmissie van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen, die u als gebruiker naar ons stuurt, gebruikt deze website SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het browseradres dat niet meer met "http://" begint, maar met "https://", alsook aan het slotsymbool in uw browser.

Als SSL of TLS wordt geactiveerd, kan de data die u naar ons stuurt, niet worden bereikt door derden.

Versleutelde betaaltransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een contract met kosten een verplichting bestaat om uw betaaldata naar ons te sturen (bijvoorbeeld rekeningnummer voor directe overschrijving), zijn deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.

Betalingstransacties via de meest gebruikte methoden (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend gesloten via een SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het browseradres dat niet meer met "http://" begint, maar met "https://", alsook aan het slotsymbool in uw browser.

In het geval van versleutelde communicatie kan de betalingsdata die u naar ons stuurt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkade, verwijdering

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschrijften heeft u te allen tijde het recht om gratis uw persoonlijke data op te vragen, alsook de oorsprong, lezers en doel van verzameling, en indien van toepassing het recht om deze data te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Hiervoor en voor verdere vragen over uw persoonlijk gegevens, kunt contact met ons opnemen via het adres in het impressarium.

Bezwaar tegen advertentiemails

Bij dezen wordt uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens binnen de kaders van de impressariumplicht voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame- of informatiematerialen. De beheerders van de pagina behouden het recht om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd sturen van advertentie-informatie, zoals via spam-e-mails.

3. Databeschermingsofficier

Wij hebben binnen ons bedrijf een databeschermingsofficier aangesteld.

Lukas Reinhart
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen

Telephone: 0049 241 99123283
E-mail: info@reinhart-wholesale.com4. Dataverzameling op onze website

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat die op in zogenaamde logbestanden, die uw browser automatisch naar ons stuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem
  • Referent-URL
  • Hostnaam van de benaderende computer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Een combinatie van deze data met andere data vindt niet plaats.

De basis voor dataverwerking is Art. 6 alinea 1 lid. f DSGVO, dat de verwerking van data toestaat voor het vervullen van een contract of pre-contractuele maatregelen.

Contactformulier

Als u een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het contactformulier, inclusief contactinformatie die u invult, opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We geven deze data zonder uw instemming niet door.

Het verwerken van de ingevulde data in het contactformulier is daarom uitsluitend gebaseerd op uw instemming (Art. 6 alinea 1 lid. a DSGVO). U kunt deze instemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele e-mail aan ons voldoende. De wettigheid van de dataverwerkingsprocedures tot aan de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De data die u in het contactformulier invoert, blijft bij ons totdat u ons verzoekt die te verwijderen, tot u uw instemming voor opslag intrekt of tot het doel voor de dataopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte juridische bepalingen - in bepaalde bewaartermijnen - blijven onverlet

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op onze website om verdere functionaliteit te gebruiken. Wij gebruiken de ingevulde data alleen om de respectievelijke service of functie te bieden waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte data tijdens de registratie dient volledig te worden ingevuld, anders weigeren wij de registratie.

Voor belangrijke veranderingen, zoals in de schaal van het aanbod of voor technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het e-mailadres dat is ingevuld tijdens de registratie om u daarover te informeren.

Het verwerken van data die tijdens de registratie is ingevuld, gebeurt op basis van uw instemming (Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De wettigheid van de dataverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onverlet door de intrekking.

De data die verzameld is tijdens registratie, blijft opgeslagen bij ons zolang u bij ons bent geregistreerd, en wordt nadien verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze website worden, naast uw reactie, de informatie over de tijd van het aanmaken van de reactie, uw e-mailadres en (indien u niet anoniem bent) de gebruikersnaam die u heeft gekozen, opgeslagen.

Opslagtermijnen voor reacties

De reacties en gerelateerde data (zoals IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de ingezonden inhoud volledig is verwijderd of de reacties verwijderd moeten worden wegens juridische redenen (zoals beledigende reacties).

Juridische basis

De opslag van reacties is gebaseerd op uw instemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een informele e-mail aan ons voldoende. De wettigheid van de dataverwerking van voor de intrekking, blijft onverlet na de intrekking.

Verwerking van data (klant- en contractdata)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke data alleen in de mate die nodig is voor de vaststelling, de inhoud of de modificatie van de juridische relatie (inventarisdata). Dit gebeurt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dat het verwerken van data toestaat voor het vervullen van een contract of pre-contractuele maatregelen. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke data over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksdata) alleen in die mate die nodig is om de gebruiker in staat te stellen de service te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling verwijderd, of na beëindiging van de zakenrelatie. Statutaire bewaartermijnen blijven onverlet.

Datatransmissie bij het afsluiten van het contract voor online winkels, dealers en verzending van goederen

We versturen persoonlijke data alleen naar derden wanneer dit nodig is binnen het bereik van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan bedrijven die de bezorging van de goederen zijn toevertrouwd, of de creditcardverstrekker die de betaling autoriseert. Verdere transmissie van data vindt niet plaats, of alleen wanneer u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de transmissie. Uw data zal niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke instemming, bijvoorbeeld voor advertentiedoeleinden.

De basis voor dataverwerking is is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dat het verwerken van data toestaat voor het vervullen van een contract of pre-contractuele maatregelen.5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van de website wordt meestal naar een Google-server in de VS gestuurd en opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang in de analyse van gebruikersgedrag, waarmee de website en advertenties geoptimaliseerd kunnen worden.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt verkocht binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten van het EER-akkoord, voordat het naar de VS wordt gestuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar Google in de VS gestuurd en pas daar verkort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te bestuderen, rapporten over website-activiteiten opstellen en verdere diensten bieden aan de beheerder in verband met de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser binnen het Google Analytics-kader wordt verstuurd, wordt niet gecombineerd met andere data van Google.

Browser Plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen middels de bijbehorende instellingen in uw browser; echter, we wijzen u erop dat het dan zou kunnen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de dataverzameling van de cookies voorkomen met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en het door Google verwerken van deze data, door de volgende browser-plugin te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Oneens met dataverzameling

U kunt de verzameling van uw data door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Dan voorkomt een terugtrekkingscookie de verzameling van uw data bij toekomstige bezoeken aan deze website: Deactivate Google Analytics.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersdata, kan worden gevonden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking bestellingsdatum

We hebben een contract met Google voor het verwerken van besteldata en hanteren de strenge eisen van de Duitse databeschermingsautoriteit bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Dit stelt ons in staat om rapporten op te stellen over de leeftijd, het geslacht en interesses van sitebezoekers. Deze data wordt afgeleid uit interesse-gebaseerde Google-advertenties, alsook uit bezoekdata van derden. Deze data kan niet aan een specifieke persoon worden verbonden. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de verzameling van informatie door Google Analytics geheel uitschakelen, zoals beschreven in de sectie "Bezwaar tegen dataverzameling".

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de data die op onze website wordt ingevoerd (zoals in het contactformulier) door een persoon is ingevoerd of door een automatisch programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende karakteristieken. Deze analyse begint zodra de bezoeker de website betreedt. reCAPTCHA bekijkt verschillende informatie voor analytische doeleinden (zoals IP-adres, tijd op de website en muisbewegingen). De data die tijdens de analyse wordt verzameld, wordt naar Google gestuurd.

De reCAPTCHA-analyse draait volledig in de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De dataverwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang in het beschermen van zijn webaanbod tegen ongepast geautomatiseerde spionage en tegen spam.

Voor verdere informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, kunt u terecht bij de volgende pagina's: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.6. Plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de YouTube-pagina, die wordt beheerd door Google. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u bezoekt.

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, staat u YouTube toe uw surfgedrag direct te associëren met uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op YouTube.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.

Verdere informatie over het verwerken van gebruikersdata kan worden gevonden in het privacybeleid van YouTube via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.


7. Betaalverwerkers

PayPal

Op onze website bieden we onder meer PayPal. De leverancier van deze dienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen "PayPal").

Als u ervoor kiest te betalen via PayPal, wordt de betaaldata die u invoert, doorgestuurd naar PayPal.

De transmissie van uw data naar PayPal is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (instemming) en Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor het uitvoeren van een contract). U heeft de mogelijkheid om uw instemming met dataverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de dataverwerking die voor de intrekking is uitgevoerd.

Immediate-bankovercshrijving

Op onze website bieden we onder andere betaling via "Immediate-bankoverschrijving". De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich, Germany (hereinafter "Sofort GmbH").

Met de hulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen wij in real-time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH, zodat wij direct onze verplichtingen kunnen gaan voldoen.

Als u kiest voor de "Sofortüberweisung"-betaalmethode, stuurt u de PIN en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee het uw online betaalaccount kan bijhouden. Sofort GmbH controleert automatisch uw saldo en schrijft met behulp van uw TAN het geld naar ons over. Daarna stuurt het ons direct een bevestiging van de transactie. Nadat u inlogt wordt automatisch uw saldo, de kredietlimiet van debetfaciliteit en het bestaan van andere rekeningen en saldo's gecontroleerd.

Naast de PIN en de TAN worden ook de betaalgegevens en persoonlijke gegevens die u hebt ingevuld, naar Sofort GmbH gestuurd. De data over uw persoon zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere data die nodig is voor betalingsverwerking. De transmissie van deze data is nodig om uw identiteit zonder enige twijfel vast te stellen en om fraude te voorkomen.

De transmission van uw data naar Sofort GmbH is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (instemming) en Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor contractvervulling). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw instemming met dataverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op de dataverwerking die plaatsvond voordat u uw instemming terugtrok.

Voor details over betaling via Immediate-overschrijving kunt u terecht op: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.


Lukas Reinhart

Geschäftsführer

To Top