Milieu

Sinds 2014 werken wij klimaatneutraal door te compenseren voor de broeikasgassen die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het gebruik van servers of door zakenreizen. Compenseren betekent: een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen worden op een bepaalde locatie uitgestoten. Als tegenprestatie wordt uitstoot met minimaal dezelfde klimaatimpact elders vermeden in een klimaatbeschermingsproject. In totaal blijft de hoeveelheid broeikasgassen gelijk: de uitgestoten gassen zijn "gecompenseerd". Het principe van compensatie werkt, omdat het niet uitmaakt waar broeikasgassen worden uitgestoten of bespaard. De beslissende factor is de concentratie klimaatgassen in de afmosfeer als geheel.
To Top